Hướng dẫn cho người dùng mới:

GrabPay-HDSD_2707_Nobank copy (1)

– Bước 1: Tải ứng dụng Grab tại Apple App Store hoặc Google Play Store.

– Bước 2: Đăng ký tài khoản mới bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của bạn, bao gồm: email, số điện thoại.

– Bước 3: Chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang ở góc trên cùng bên trái ứng dụng. Sau đó chọn GrabPay để thêm thông tin thẻ tín dụng.

– Bước 4: Thực hiện chuyến đi đầu tiên với GrabPay